Skjutbaneinstruktion

GROVPISTOLKLUBBEN

 i Nynäshamn WWW.SOTHOLMENSPSK.SE

Copyright ® 2006 sotholmenspsk.se

Skjutbaneinstruktion

NV-Gårdsförvaltning AB är markägare
25 m Pistolbanan drivs av Sotholmens Pistolskytteklubb

Bestämmelsernas giltighet 2019-02-04—2024-02-03

 1. Ansvarig styrelseledamot/ordförande: Lasse Spetz 070-639 62 09
 2. Skjutbanechef: 25m, 50m, 100m, 200m och 300m
  Jens Modén 070-438 41 98
 3. Banans koordinater: 58°57'5"N 17°53'35.6"E

Allmänna bestämmelser

 1. Fasta skjuttider: ons 08:00-21:00 sön 09:00-16:00
 2. Berättigade att använda banan: Medlemmar i Sotholmens PSK och Södertörns Skytteklubb

Bestämmelser för vapen, ammunition m.m.

 1. Tillåtna vapen: Enhandsvapen Pistol – Revolver
 2. Tillåtna kalibrar: Kaliber 22 – Kaliber 50, Magnum tillåtet
 3. Tillåtna mål och målanordningar: Endast mål godkända av SPSF
 4. Tillåtna skjutplatser: Skjutning får endast ske på anlagd 25 m bana
 5. Tillåtna skjutavstånd: 3-25 meter

Säkerhetsföreskrifter

 1. Avspärrningar: Skjutledare ska stänga vägbom för att hindra obehöriga att köra ner till banan
 2. Kätting med reflex ska spännas över vägen nere vid 100 m

Ordningsföreskrifter/miljövård

 1. Plocka hylsor minst 1½ gång det du har skjutit
 2. Parkering vid vändplan, endast skjutledare har rätt att köra förbi vägbommen

Olycksfallsberedskap

 1. Sjukvårdsväska finns i containern
 2. Skjutledaren ska ha mobiltelefon för att kunna larma 112

 

Lasse Spetz                           Jens Modén